Cennik

Zgodnie ustawą z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827)
pobyt dziecka w godzinach podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.
W naszym przedszkolu podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

Za każdą zadeklarowaną godzinę dodatkową od 6:30-8:00 i 13:00-17:30 ponad podstawę programową rodzice wnoszą 1 zł.

Ustalona stawka dzienna żywieniowa od dnia 01.09.2017 wynosi 12 zł.
Co miesiąc odliczane są nieobecności dziecka w przedszkolu (dodatkowe godziny pobytu i żywienia).

Wpłaty dokonuje się do dnia 10. każdego miesiąca na podane konto przedszkola: 98 8015 0004 3016 1121 2030 0001.

Ostateczne rozliczenie następuje w następnym okresie rozliczeniowym.

Oferujemy:

 • zajęcia dydaktyczne według programu,
 • naukę języka angielskiego,
 • rytmikę,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia plastyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • konsultacje logopedy,
 • comiesięczne koncerty,
 • przedstawienia teatralne,
 • zajęcia przyrodniczo – ekologiczne,
 • religię,
 • wycieczki tematyczne,
 • imprezy urodzinowe dzieci,
 • pikniki rodzinne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • cykliczne spotkania z psychologiem dla rodziców,
 • codzienne wyżywienie oparte na tradycyjnej domowej kuchni.

Dodatkowo za opłatą oferujemy:

 • całoroczne ubezpieczenie dziecka,
 • zajęcia z ceramiki,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia indywidualne z logopedą.