O nas

ul Funkcjonujemy jako placówka niepubliczna pod nadzorem Kuratorium Oświaty. Realizujemy program edukacyjny zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek - Stare Babice, Lipków, Izabelin

ul Stanowimy przedszkole jednooddziałowe. Dzieci w wieku od trzech do pięciu lat tworzą jedną grupę – dzięki temu rodzeństwo może przebywać razem.

ul Realizujemy idee placówki rodzinnej, zależy nam na wychowawczej spójności w domu i w placówce oświatowej. Niejednokrotnie wychowujemy drugie, trzecie, a nawet czwarte dziecko z tej samej rodziny. Utrzymujemy bliskie kontakty z Rodzicami, ponieważ uważamy, że najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się dzięki ścisłej współpracy.

ul Przywiązujemy szczególną wagę do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków zarówno w sferze intelektualnej jak i psychicznej oraz fizycznej.

ul Uczęszczając do naszego przedszkola dzieci rozwijają wyobraźnię, budują poczucie własnej wartości oraz uczą się zasad kultury i codziennej higieny. Maluchy mają zapewnione warunki do aktywności, do wyrażania własnej inicjatywy, samodzielności i kreatywności.

Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek realizuje program edukacyjny przygotowujący dzieci do dalszej nauki.

ul Zapewniamy dzieciom wspólną zabawę i edukację w warunkach bezpiecznych i przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb. W ramach zajęć nasi wychowankowie rozwijają talenty plastyczne, obserwują zjawiska przyrodnicze, jeżdżą na wycieczki tematyczne, spotykają ciekawych ludzi. Zdobywają także cenną wiedzę w bezpośrednim kontakcie z przyrodą uprawiając przedszkolny ogródek. Częstą atrakcją dla naszych pociech są cykliczne teatrzyki i koncerty oraz obchody tradycyjnych świąt i okolicznościowych uroczystości np.  urodzin dzieci.

ul Wdrażamy do zachowań opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, szacunek dla człowieka.

ul Kształtujemy poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej.

ul Nasi wychowankowie są wszechstronnie przygotowani  do podjęcia obowiązków szkolnych.

ul W razie potrzeby Rodzice mają możliwość pozostawać w przedszkolu do czasu adaptacji dziecka w nowym środowisku.

Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek kształtuje postawy prorodzinne, rówieśnicze i wspólnotowe