Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  

 

W roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach, będzie organizowana w następujących terminach:

termin dyżuru w 2022 roku

Typ

Nazwa

Adres placówki

1-15 lipca

przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „SŁONECZNY DOMEK”

Lipków
ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 24A

1-15 lipca

oddział przedszkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONKACH-PARCELI

Zielonki-Parcela
ul. Południowa  2

1 -15 lipca

przedszkole

PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO

Blizne Jasińskiego
ul. Kościuszki 1b

18-29 lipca

przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JEŻYK”

Latchorzew
ul. Aleksandra Janowskiego 17

18-29 lipca

oddział przedszkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZARGACH STARYCH

Koczargi Stare
ul. Akacjowa  12

18-29 lipca,

16-30 sierpnia

przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „WESOŁY BRZDĄC”

Blizne Jasińskiego
ul. Tadeusza Kościuszki 33

1- 12 sierpnia

przedszkole

PRZEDSZKOLE W BORZĘCINIE DUŻYM

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697

1 – 12 sierpnia

przedszkole

PRZEDSZKOLE W STARYCH BABICACH

Stare Babice
ul. Polna 40

1 – 12 sierpnia

oddział przedszkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH

Stare Babice
ul. Polna 40

16 – 31 sierpnia

przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZACZAROWANY OŁÓWEK”

Stare Babice
ul. Pohulanka 23

16-30 sierpnia

przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONA AKADEMIA”

Wierzbin
ul. Warszawska 768

 

 1. Zasady ogólne
 2. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacji, w tym o liczbie miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kierując się zasadą pierwszeństwa złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 5. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 6. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
 • wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r. do godziny 12.00. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie w placówce 11 maja 2022 r. od godziny 13.00.
 • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w terminie od 11 maja 2022 r. do 16 maja 2022 na rachunek wskazany przez dyrektora placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Wysokość opłaty określa dyrektor placówki.
 1.  
 • Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. Lista dzieci przyjętych ogłoszona będzie w placówce 20 maja 2022 r. o godzinie 13.00

 

 • Rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty. Wyjątkiem jest choroba dziecka poświadczona przez lekarza.