Edukacja

Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra, pełna twórczej inwencji, na bieżąco doskonaląca swoje kwalifikacje. Nauczyciele określają i planują wymagania edukacyjne, uwzględniając możliwości wiekowe i rozwojowe dzieci.

Zapewniamy wszechstronną edukację naszych wychowanków - Przedszkole Słoneczny Domek Stare Babice, Izabelin, Lipków

Pracę dydaktyczną opieramy na następujących metodach:

  • Wprowadzenie dziecka w świat pisma – Ireny Majchrzak
  • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Pedagogika zabawy – Klanzy
  • Naturalna nauka języka
  • Ćwiczenia rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię

Wykorzystujemy również elementy metod:

  • Dobrego Startu (DS) – M. Bogdanowicz
  • Karola Orffa Labana
  • Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) – Weroniki Sherborne

Oferujemy wiele zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności dzieci w Przedszkolu Słoneczny Domek w Lipkowie