Plan dnia

 

6:30 – 8:45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wykorzystujące pomysły dzieci. Zajęcia indywidualne z dziećmi.
9:00 – 9:30 Przygotowanie do śniadania, śniadanie. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
9:30 – 10:00 Zajęcia dodatkowe.Gry i zabawy ruchowe. Zabawy integrujące grupę, zabawy relaksacyjne przy muzyce. Poranna gimnastyka.
10:00 – 11:00 Realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne i plastyczne.
11:00 – 12:00 Spacer, zabawy w ogrodzie.
12:00 – 13:00 Przygotowanie do obiadu, obiad. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
13:00 – 14:30 Odpoczynek – leżakowanie, słuchanie bajek. Praca indywidualna z dziećmi starszymi.
14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
15:00 – 17:30 Zajęcia dodatkowe.Gry i zabawy ruchowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Ćwiczenia graficzne i plastyczne, zabawy dydaktyczne. Zabawy dowolne.